Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

Všeobecné obchodní podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností PROMO-AIR s r.o. a Vámi jako objednatelem nebo příjemcem letenky na vyhlídkový let balónem.

Všeobecná ustanovení

 1. Společnost PROMO-AIR s r.o., IČ: 28091060 se sídlem České Budějovice, 370 07, Plav 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16713 (dále jen PROMO-AIR) má oprávnění provozovat letecké práce, vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny (dále služby).
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností PROMO-AIR a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije (dále klient). Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách PROMO-AIR s.r.o. go-balony.cz

Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi PROMO-AIR a klientem vzniká zaplacením zálohy nebo celé kupní ceny letenky. Klientem je myšlena osoba nebo firma, která služby společnosti PROMO-AIR kupuje nebo využívá. Koupí letenky, rezervací termínu služby nebo zaplacením zálohy klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami.
 2. Objednávkou služby souhlasí klient s tím, že údaje o jeho osobě budou u firmy PROMO-AIR uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. PROMO-AIR se tímto zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní potřebu a nebude je předávat dále třetím osobám.

Odstoupení od smlouvy

1) Při koupi letenky nebo certifikátu zprostředkující společnosti přes internet má klient právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

2) Pokud klient odstoupí od této smlouvy, provozovatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení klienta o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od klienta obdržel. Pro vrácení plateb použije provozovatel stejný platební prostředek, který klient jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud klient výslovně neurčil jinak.

 3) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

 

Předmět smlouvy

Vyhlídkový let balonem

 • Klient se s posádkou balónu setká na předem domluveném místě. O místě startu a uskutečnění letu nebo zrušení letu rozhoduje velitel balónu (dále pilot). Pilot má rovněž pravomoc změnit místo a čas odletu v případě, že dojde ke zhoršení či nebudou od samého počátku v daném místě příznivé geomorfologické či klimatické podmínky, které by mohli mít negativní vliv na průběh letu. Před startem jsou klienti poučeni o chování během přípravy a letu balonem. Posádka připravuje balón k letu. Pilotovi na jeho doporučení a pouze s jeho souhlasem můžou pasažéři pomáhat, pokud nerozhodne jinak. Balón letí vždy po větru a místo přistání pilot hledá v poslední fázi letu. Doba letu je dána typem letenky. Skutečná doba letu může být zkrácena nebo prodloužena pilotem z důvodu bezpečného provedení letu, bez nároku na kompenzaci ceny. Balón je sledován doprovodnými vozidly, která zajišťují návrat klientů, posádky a techniky na místo setkání. Po přistání následuje dobrovolný tradiční balonářský křest větrem, zemí, ohněm a sektem a klientům jsou předány pamětní listy.

Letenka pro Vyhlídkový let balonem

 • Klient může využít službu pouze s platnou letenkou na vyhlídkový let balónem vydanou společností PROMO-AIR, nebo s platným certifikátem zprostředkující společnosti, která má s PROMO-AIR uzavřenu smlouvu o spolupráci.

Objednávka letenky

 • Klient si může objednat letenku na stránkách www.go-balony.cz nebo u smluvních prodejců.

Dodání letenky

 • Letenku si lze vyzvednout osobně v sídle firmy nebo u smluvních prodejců, jinak je zaslána dle přání klienta, na email či doporučeně poštou. Společnost PROMO-AIR nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci.

Cena letu balónem

 • Ceník nabízených služeb je vždy uveden na internetových stránkách PROMO-AIR www.go-balony.cz. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na dokladu o prodeji nebo na výzvě k platbě. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou uvedeny na internetové adrese www.go-balony.cz
 • K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení zásilky, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy.
 • Jednotlivé slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami.

Platnost letenky a rezervace termínu letu

 • Platnost letenky zakoupené u PROMO-AIR s.r.o. je dva roky a 1.termín doporučujeme rezervovat do půl roka od zakoupení.              
 • Platnost voucherů u slevového portálu Slevomat.cz  je omezená

  a) v době platnosti voucheru od slevových portálů je klient povinen rezervovat v letecké sezóně / duben- listopad /  1. termín letu včas, doporučujeme do jednoho měsíce od nákupu na go-balony.cz/tabulka. Bude-li takto objednaný termín letu řádně a včas, nejpozději však 24 hodin před konáním letu klientem zrušen, klient je povinen rezervovat v průběhu platnosti voucheru alespoň 1x za kalendářní měsíc nový termín.  
  Při koupi v zimním období je klient povinen rezervovat nejpozději v měsíci duben, termíny začínáme vypisovat začátkem března

 • b) Není-li podle těchto obchodních podmínek řádně rezervovaný let realizován z důvodu nepřízně počasí, klient je v emailu vyzván k rezervaci nového termínů na stránkách - https://go-balony.cz/tabulka. Klient si může rezervovat náhradní termín letu v době platnosti voucheru/letenky, případně v rámci prodloužené platnosti, i samostatně.

   

  c) Nedostaví-li se klient k odbavení letu podle těchto VOP a let je realizován, popř. se jedná o soukromý let klienta, a klient včas, tj. alespoň 24 hodin předem rezervaci nezruší, nemá klient nárok na vrácení ceny voucheru/letenky ani na náhradní plnění ze strany provozovatele

 • Letenka i voucher jsou přenosné.
   

 • Letenky PRIVÁTního typu se rezervují na www.go-balony.cz/tabulka, zde vložíte kód letenky a dáte ověřit, poté vyberete lokalitu a termín a postupujete dle návodu.

 • Letenky PRIVAT PREMIUM  se rezervují písemně na info@go-balony.cz, prosíme zašlete nám číslo letenky, lokalitu vzletu + GPS souřadnice domluveného pozemku, jmenný seznam pasažérů+jejich váhy a tel.kontakt na Vás, my posoudíme místo vzletu a  poté pošleme volné termíny v dané lokalitě. 
  Pro vzlet privátního PREMUIM balonu je nutný travnatý pozemek o velikosti 50x50m bez drátů el.vedení a vzrostlých stromů, s povolením majitele pozemku / toto si zajišťuje klient sám/.
  Let nelze provést v blízkosti státních hranic a v blízkosti neletových zón. Vždy je potřeba se poradit s koordinátorem a místo startu případně posunout.

   

 • Letenky typu BASIC, BASIC DUO, BASIC TRIPLE a ECONOMY -  (popř. vouchery od smluvních partnerů) se rezervují VÝHRADNĚ přes internetové rozhraní go-balony.cz/tabulka, kde je povinností pasažéra uvést číslo letenky (voucheru), telefonický kontakt a svou hmotnost. Při nedodržení těchto povinností nebo uvedení nepravdivých informací je koordinátor oprávněn ke zrušení rezervace. Pilot je oprávněn vyloučit pasažéra z letu balonem, pokud uvedená váha nesouhlasí, bez náhrady na jiný termín, letenka tím propadá. Uvedené časy v tabulce letů jsou pouze orientační, pilot si vyhrazuje právo čas změnit podle aktuálních meteorologických podmínek.
  VŽDY REZERVUJTE POUZE JEDEN TERMÍN, VÍCEČETNÉ REZERVACE NEJSOU PŘÍPUSTNÉ, AŽ TEPRVE POKUD VÁM PILOT SDĚLÍ, ŽE NENÍ LETOVÉ POČASÍ, ODBLOKUJE VAŠI LETENKU A VY SI TEPRVE POTÉ ZAREZERVUJETE DALŠÍ TERMÍN.
   
 • Lety probíhají převážně v období 1.4. - 15.11., je-li vhodné počasí. Balóny létají pouze ráno a večer (start asi 1 hodinu po východu a 1-2 hodiny před západem slunce). Pilot klientovi potvrdí konání letu a také čas a místo setkání, v čase který klient obdržel při rezervaci termínu v odpovědním e-mailu. V případě nepříznivé předpovědi meteorologických podmínek je let zrušen a klient si vybere v tabulce letů jiný termín.
 • V případě letenek BASIC, BASIC DUO a BASIC TRIPLE je let uskutečněn pouze v případě naplnění balónového koše - 8 pasažéry u balonu pro 8 osob, u balónu 9ti místného je minimum 8 osob, u 12ti místného balónu je minimum 11 osob a u 24ti místného balónu je nutnost mít obsazeno minimálně 22 míst. V případě nenaplnění tohoto počtu pasažérů je let zrušen a klient si vybere jiný termín na stránkách www.go-balony.cz/tabulka.

   

 • Prodloužení platnosti 

 • Pokud měl klient v době platnosti voucheru rezervovány postupně minimálně 3 termíny letu a let se z důvodu nepřízně počasí neuskutečnil, bude mu na jeho žádost platnost letenky či voucheru prodloužena o dalších 6 měsíců ZDARMA. Pokud v době platnosti voucheru nebyla provedena žádná rezervace, voucher je po skončení platnosti propadlý, nelze ho již využít a platnost takového voucheru již NELZE PRODLOUŽIT.“ 
 • Pokud platnost letenky nebo voucheru již uplynula a zároveň pokud klient provedl v době platnosti alespoň 1 řádnou rezervaci letu, ale let se nekonal z důvodu špatného počasí, je možno platnost letenky či voucheru po dohodě s provozovatelem prodloužit za poplatek 1000,- Kč o dalších 12 měsíců."

 

Zdravotní omezení

 • Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy a děti mladší 7 let nebo o výšce méně než 125 cm/ menší děti neuvidí z koše. Klienti mladší 15-ti let mohou letět pouze v doprovodu dospělé osoby, které převezme odpovědnost nad nezletilým klientem. Klienti ve věku 15–18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce. Před letem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit klienti s onemocněním srdce, krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového ústrojí. Povinnost klienta je informovat předem posádku balónu o svých eventuálních omezeních, případně o své snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř ... ). Starší osoby by se měly při rozhovoru s operátorem PROMO-AIR nechat informovat o možném riziku. 
 • Přeprava klienta může být odmítnuta, existuje-li podezření na požití alkoholu, drog či jiných omamných a psychotropních látek před letem – zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen.

Váhové omezení a kritéria

 • Klient vážící více jak 130kg je povinen před rezervací termínu oznámit tuto skutečnost koordinátorce letů, která v daném hromadném letu sníží kapacitu o jednu osobu, současně je tento klient povinen před letem pilotovi zaplatit příplatek 2.500,- Kč za snížení kapacity.
 • Pozor!  - pilot Vás v případě podezření udání špatné váhy může u koše převážit a pokud Váha nebude souhlasit, může Vás z důvodu přetížení balónu z letu vyloučit / bez náhrady /, proto vždy uvádějte pravdivou váhu, děkujeme.

Oděv a zavazadla klienta

 • Je doporučeno pohodlné, tmavé, sportovní oblečení a pevné nepromokavé boty. V koši balónu není větší zima než na zemi, není třeba se oblékat tepleji. Oděv může být během letu a přistání znečištěn.
 • V případě oblečení, které je nepřiměřené účelu, může být klient pilotem z přepravy vyloučen.
 • Filmování a fotografování je povoleno. Pouze domácí video pro vlastní potřebu. Za kamery, brýle, fotoaparáty a podobné předměty PROMO-AIR nemůže převzít žádné ručení. Vezme-li klient uvedené předměty s sebou, pak je sám odpovědný za jejich bezpečné opatrování během celého letu balónu, včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z klientů ručí klient, který veze tyto přístroje s sebou.
 • Podle leteckého zákona jsou klienti povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnost přepravy nebezpečných předmětů (zbraně, výbušniny, hořlaviny, sklo, ...).
 • V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí klient uposlechnout všech pokynů posádky.

Pojištění klienta

 • Každý klient je řádně pojištěn dle platných zákonů.
 • Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi a provozovateli, tedy PROMO-AIR.

Změna termínu letu klientem

 • Klient má právo termín letu změnit nebo stornovat. Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době delší než 24 hodin před dohodnutým časem setkání, neplatí žádný poplatek a může si dohodnout nový termín letu. Pokud klient stornuje domluvený termín letu v době kratší než 24 hodin před dohodnutým časem setkání, má společnost PROMO-AIR právo požadovat storno poplatek ve výši až 100% ze smluvní ceny za požadovanou službu.
 • Pokud se klient nedostaví na místo setkání bez omluvy, letenka bude zrušena bez náhrady.
 • V případě, kdy klient nevyužije žádný z nabízených míst a termínů letu ve stanovené době, je letenka zrušena bez nároku na vrácení kupní ceny. V případě odstoupení klienta od smlouvy z jakéhokoliv důvodu je letenka zrušena bez nároku na vrácení zaplacené kupní ceny.

Provedení letu jinou firmou

 • V jednotlivých případech může PROMO-AIR pro realizaci letu použít jinou firmu, která splňuje stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená firma. Ručení velitele letadla se řídí dle platných zákonů o civilním letectví.

Reklamace a stížnosti

 • Nejjednodušší způsob, jak vyřešit problém, pokud se objeví, je zavolat či napsat NEPRODLENĚ zástupci společnosti PROMO-AIR. Klient může rovněž postupovat podobně, bude-li spokojen a bude chtít své pozitivní reakce sdělit. Společnost PROMO-AIR veškeré tyto informace ráda přivítá na adrese: info@go-balony.cz
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy

   

Závěrečné ustanovení

 • Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.7.2023